Retourneren

Retourneren/ herroepingsrecht*

U heeft een afkoelperiode van 14 dagen, ingaande op de dag na levering. Bevalt het artikel niet dan kunt u zonder opgaaf van reden, een product retourneren. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door My Media Center B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

De verzendkosten voor het retourneren zijn altijd voor de klant en u dient het pakket dus voldoende te frankeren. Ongefrankeerde, onvoldoende gefrankeerde of onder rembours zendingen worden niet in ontvangst genomen en gaan direct retour afzender.

Het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten voor de heenzending, wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen terug betaald. Deze termijn gaat in op het moment dat u de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen. 

Retourzendingen zijn altijd voor uw eigen risico. Dit houdt in dat My Media Center B.V. niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed!

U dient uw retourzending schriftelijk kenbaar te maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar [email protected]
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het formulier kunt u downloaden via de volgende link Herroepingsformulier
Vermeld hierbij in ieder geval uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en het betreffende factuur- en/of ordernummer.

Nadat u aangegeven heeft om een product retour te sturen krijgt u van ons een retournummer. Pas nadat u een retournummer heeft gekregen kunt u uw bestelling retourneren.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Retouradres:

Real Solutions Haarlem B.V.
t.a.v. Fulfilment retour ORDxxxxx
A. Hofmanweg 75
2031BH Haarlem

Let op! ons retouradres is afwijkend van ons kantooradres! 

Annuleren

Als uw bestelling nog niet verzonden is kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. Hiervoor neemt u contact op met My Media Center door een email te sturen naar [email protected].
Vermeld hierin uw naam, adres en ordernummer.
Wilt u de bestelling annuleren, maar deze is al verstuurd, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. U laat de bestelling ongeopend weer meenemen door de bezorger. Als u uw bestelling al betaald heeft dan zullen wij de aankoopsom, nadat wij de retourzending hebben ontvangen, terugstorten op uw bankrekening. 

* Bepaalde producten zijn vanwege hygiëne uitgesloten van het retourrecht. Dit betreft koptelefoons en soortgelijke artikelen.

** Voor zakelijke aankopen is het retourrecht niet van toepassing, dit is immers een consumentenrecht. Producten welke ongebruikt en in ongeopende verpakking zitten nemen we altijd retour, ook dus als deze zakelijk aangekocht zijn. Echter het kan zo zijn dat we bepaalde specifieke producten niet meer retour kunnen nemen wanneer deze gebruikt zijn. Wilt u hier van te voren duidelijkheid over neem dan even contact met ons op.